Вписване на потребител

Регистрация като гост

Декларация за защита на личните данни

С тази декларация за защита на данните ние, LR Health & Beauty Systems GmbH, искаме да Ви информираме за това, как обработваме и използваме личните данни за Вас като посетител на нашия сайт (www.lrworld.com). LR Health & Beauty Systems GmbH се придържа към разпоредбите на Постановление на ЕС за защита на данните (DSGVO) и Федералния закон за защита на данните (BDSG). Моля, имайте предвид, че за нашия магазин (shop.lrworld.de) важи тамошната декларация за защита на данните.

1. Какви лични данни обработваме, за какво и на какво правно основание?

Лични данни са всички сведения за определено или определимо живо лице, които Вие ни съобщавате, които се изготвят при нас или се извличат по друг начин. Във връзка с използването на нашия сайт ние обработваме лични данни за Вас, както следва:

1.1 Вписване на данни във формуляр за контакт

Вие имате възможността да впишете във вече изготвени от нас формуляри за контакт на нашия сайт своите данни или да ни изпратите данните си по имейл, за да осъществите контакт с нас.

1.1.1 Обхват и цел на обработването на данни.

Ако от Вашето изявление стане ясно, че се интересувате от това, да станете партньор в търговската система на LR, ние ще обработим Вашите данни с цел започване и изпълнение на Вашето партньорство и ще ги изпратим на отговорните в търговската система на LR концерни и търговски партньори, за да заявката Ви да може да се обработи възможно най-добре. Ако се интересувате от това, да станете партньор на LR в чужбина, изпратете своите данни на съответната организция в чужбина.

Ние ще съхраним и обработим горепосочениет данни, за да отговорим на Вашите запитвания или да Ви предоставим поисканата от Вас информация.

1.1.2 Правно основание за обработката на данни

Правното основание за обработването на данните е чл. 6, ал. 1, буква a от DSGVO, ако Вие като заинтересован заявите със запитване (косвено) своето съгласие за обработване на данните. Ако контактът по имейл цели сключването на договор, то съответното правно основание за обработването е чл. 6, ал. 1, буква b от DSGVO. За други видове запитвания правното основание може да бъде чл. 6, ал. 1, буква f от DSGVO, понеже тогава е в наш интерес да обработим данните за целта на изпълнението на Вашата заявка.

1.1.3 Продължителност на съхранението

Данните се заличават веданга щом не са вече необходими за целта, за която са били събрани.

Съхраняването ан личните данни може да стане, ако е предвидено в съюзноправните и националните разпоредби, закони или други предписания, които трябва да спазваме.

1.1.4 Възможности за оттегляне

Имате възможност по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни в бъдеще. В такъв случай кореспонденцията не може да бъде продължена. Всички лични данни, които са съхранени при установяването на контакт, в този случай ще бъдат заличени, независимо че по правни причини (напр. търговско-правни задължения за запазване) сме длъжни да продължим да ги съхраняваме.

1.2 Данни за използване/Данни за трафика

Така че събираме с помощта на т.нар. бисквитки и данни за използване за посещенията на нашия сайт. Виж тук подробности по точки 3.

1.3 Данни за логване в сървара

Когато използвате нашите сайтове, на нашите сървъри се съхраняват временно в протокол данни за това (като дата и час на Вашето посещение, отворени страници и поискани данни, тип и версия на използвани от Вас браузъри, тип и работна система на използвания от Вас краен уред, както и Вашия IP адрес).

Обработката на данните за логване в сървъра е задължителна за предоставянето на сайтове и за доставяне на услуги по технически причини и после за осигуряване на безопасност на системата.

Правното основание за обработката е нашият правен интерес да предоставяме сайтове с наши услуги (чл. 6 (1), буква f от DSGVO). Обработването е силно необходимо за използването на нашия сайт, не съществува право на оттегляне. Тези данни се заличават най-късно след 30 дни.

2. Линкове

Ние използваме линкове към други наши представяния в интернет на сайтове и услуги на трети, напр. социалните мрежи като Facebook, Twitter или Youtube. За обработването на данни от такива други доставчици на услуги на техните сайтове са отговорни изключително тези трети и важат техните указания за защита на данните.

3. Бисквитки

За да оформим нашите сайтове възможно най-удобно за използване и за да постигнем релевантност на нашата реклама за посетителите на нашите сайтове, ние и нашите партньори се нуждаем от така наречените "бисквитки".

Бисквитките са малки данни, които се прехвърлят на харддиска на даден посетител. Те позволяват да извлечем за определено време информация и да идентифицираме компютъра на посетителя. Това става понякога и с използването на така наречения Tracking-Pixel, който не се прехвърля на харддиска на даден посетител, но може също като бисквитка да помогне за идентифицирането на компютъра. По-долу под понятието "бисквитка" се разбират както бисквитките в технически смисъл, така и Tracking Pixel и подобни технически методи.

Ако посещавате нашите сайтове за първи път, на първата Ви страница ще Ви се даде указание за защита на данните с текст, който разрешава бисквитките. Ако продължите да използвате сайтовете и нямате против използването на бисквитки, това съгласие се съхранява във Вашия браузър, за да не Ви се появява същото указание на всяка следваща страница. Ако това указание липсва във Вашия браузър (напр. като сте изтрили историята на сърфирането), това указание ще Ви се покаже отново при следващото посещение на нашите сайтове.

3.1 Какви бисквитки използваме ние?

На нашите сайтове ние използваме две категории бисквитки: (1) Технически необходими бисквитки, без които функционалността на нашите сайтове би била ограничена, и (2) бисквитки по желание за анализ, таргетиране, респ. реклама:

3.1.1 Технически необходими бисквитки

Тези бисквитки са наложителни, за да можете да се движите по нашите сайтове и да използвате техните функции. Ние не събираме информация за Вас, която да използваме за маркетингови цели, нито съхраняваме такава за това, къде сте били в интернет. Тези бисквитки са специфични за мястото и действат според Вашето посещение на сайта (мястото). Деактивирането на тази категория бисквитки ще ограничи функциите на целите сайтове или на части от тях.

3.1.2 Бисквитни за анализ

Бисквитките за анализ съдържат информация за това, как посетителите като цяло използват даден сайт, например какви сайтове посещават най-често и дали получават от сайтовете съобщения за грешка. Тези бисквитки не събират данни, въз основа на които да може да се идентифицират посетителите. Цялата събрана с помощта на тези бисквитки информация служи само за това, да се проучи и да се подобри функционирането и услугите на сайта.

Деактивирането на тази категория бисквитки не оказва влияние върху функционирането на нашите сайтове. Засега използваме бисквитки, респ. технологии за проследяване на тази категория от etracker (точка 3.1.2 (i)) и от Google Analtics (точка 3.1.2 (ii)).

3.1.2. (i) На този сайт се събират и съхраняват данни за статистически цели с технологии на etracker ООД (www.etracker.com). От тези данни се създават под псевдоним потребителски профили. Тук може да се използват бисквитки. Събраните с etracker-технологии данни не може да се използват без специално дадено съгласие на засегнатия за това, да се идентифицира лично посетителя на този сайт и да се свърже с личните данни на носителя на псевдонима. Съхранените данни се използват единствено за статистически цели, предоставянето им на трети не се прави нито за комерсиални, нито за некомерсиални цели. Събирането и съхраняването на данни може по всяко време да се откаже за в бъдеще или така да промените настройките на своя браузър, че бисквитките да се премахнат. Освен това можете с кликване на следващия линк и при следване на указанията там да премахнете съхраняването на данни за в бъдеще.

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

3.1.2. ( ii) Ние използваме за анализ на този сайт освен Google Analytics, услугите за уеб анализ на Google Inc. Получената от използването на Google Analytics информация за Вашето използване на този сайт се пренасят на сървъра на Google в САЩ и там се съхраняват. С активирането на анонимизирането на IP-то на този сайт Вашият IP адрес ще се съкрати в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други страни, дали съгласието си с договор за Европейското икономическо пространство. Този сайт използва функции на услугата за уеб анализ на Google Analytics. Доставчикът е Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics използва т.нар. "бисквитки". Получената чрез бисквитки информация за използването на този сайт по правило се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се съхранява.

В случай на активиране на IP-анонимизиране на този сайт Вашият IP-адрес в Google ще се съкрати в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други страни, дали съгласието си с договор за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP-адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. По заявка на оператора на този сайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за да изготви доклади за активностите на сайта и да предостави на оператора на сайта други свързани с използването на сайта и на интернет услуги. Предаденият в рамките на Google Analytics от Вашия браузър IP-адрес не се свързва с други данни от Google.

Вие можете да избегнете съхраняване на бисквитки със съответното инсталиране на Вашия браузър-софтуер; все пак Ви обръщаме внимание, че в този случай съответно няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт. Така че можете да избегнете записването на генерираните с бисквитката и свързаните с Вашето използване на сайта данни (вкл. Вашия IP-адрес) в Google, както и обработването на тези данни от Google, като свалите и инсталирате предоставения под следния линк Browser-Plugin:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Алтернативно към Browser-Add-On или в рамките на браузърите на мобилните устройства кликнете, моля, на този линк, за да избегнете в бъдеще записването с Google Analytics в рамките на този сайт (Opt Out функционира само в браузъра и само за този домейн). При това на Вашия апарат ще се регистрира бисквитка Opt Out. Ако изтриете своята бисквитка в този браузър, ще трябва отново да кликнете на този линк.

Деактивирането на тази категория бисквитки не оказва влияние върху функционирането на нашите сайтове.

3.2 Правно основание

Ние обработваме генерираните чрез бисквитките данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква f от DSGVO, тъй като е в наш интерес е да подобряваме качеството на нашите сайтове и тяхното съдържание и чрез бисквитките да научаваме как се използват сайтовете. Вие можете по всяко време да откажете обработване на събраните с помощта на бисквитки данни, като кликнете на дадените горе линкове Opt-Out.

4. Предоставяне на трети

Независимо от гореспоменатите изключения (точка 1.1) при запитване от Ваша страна за формуляр за контакт няма да предоставяме Вашите лични данни на трети. Ние не упражняваме никаква търговия с адреси и данни. Вашите данни ще се обработват само от нас или от сътрудници, които се ползват с доверието ни и ни доставят IT услуги в рамките на споразуменията за обработване на заявки.

5. Сигурност

Ние вземаме технически и организационни мерки най-вече за да гарантираме, че личните данни са запазени от загуба, неправилни промени или неправомерен достъп на трети. Мерките постоянно биват съобразявани с подобрените технически възможности.

6. Информация за контакт

Вашите въпроси и предложения по темата за защита на данните са много желани и важни за нас. Можете да се свържете с нас на следния адрес:

Отговорно място: LR Health & Beauty Systems GmbH, Крипщрасе 55, 59227 Аален, [имейл]

Обръщаме внимание, че за обработката на личните данни сме заедно отговорни с партньорите, които са Ви привлекли косвено или пряко (чл. 26 от DSGVO). За упражняване на правата Ви по отношение на защита на данните, моля, обърнете се към нас.

7. Вашите права

Съгласно DSGVO Вие имате право да искате от нас сведения, корекции, заличаване и ограничаване на обработката, да упражнявате правото си на прехвърляне на данни и описаното горе право на несъгласие, както и да отмените дадените съгласия. Ако DSGVO свързва тези права с предпоставки, то те важат само ако тези предпоставки са изпълнени.

За упражняване на правата си, моля, използвайте посочените горе данни за контакт. При упражняване на правата докажете своята идентичност, за да се избегне неправомерно предоставяне на информация на трети.

Освен това имате право да подавате оплаквания до съответните надзорни органи. Отговорният за нас надзорен орган е областният пълномощник за защита на данните и свобода на информацията Нордхайн-Вестфален, п.к. 20 04 44, 40102 Дюселдорф. Ако се съмнявате в правомерността на обработката на Вашите данни, моля, информирайте ни, за да можем да изясним това.

8. Промени в декларацията за защита на данните

От време на време може да се налага да се синхронизира съдържанието на наличните данни. Запазваме си правото да ги променяме по всяко време. Променената версия на указанията за защита на данните също ще бъде обнародвана тук. Ако ни посетите отново, ще трябва да прочетете отново указанията за защита на данните.

Щанд, май 2018 г.