Вписване на потребител

Регистрация като гост

Правна информация

LR Health & Beauty Systems GmbH.
Управители: Dr. Andreas Laabs (CEO), Andreas Grootz, Thomas Heursen, Patrick Sostmann
Kruppstraße 55, 59227 Ahlen
Регистрация в съда: районен съд Мюнстер
Регистрационен номер: HRB 10011
Телефон: + 49 (0)2382-7813-100
Факс: + 49 (0)2382-7060-311
E-mail: servicemail@lrworldweb.com

Всички снимки, текстове и други изображения на този уебсайт отговарят на търговската програма на LR Health & Beauty Systems към момента на публикуване. Запазваме си правото на промени. Въпреки стриктния контрол на съдържанието не носим отговорност за съдържанието на външните линкове. Отговорност за съдържанието на свързаните страници носят техните оператори. Всички програми, данни и снимки са предмет на авторско право. За всяко копиране или възпроизвеждане, включително с носители на данни или други системи, се изисква изрично разрешение от страна на LR Health & Beauty Systems. В противен случай е налице нарушение на авторското право. Фирменото наименование LR и търговските марки на LR са защитени търговски марки.

Задължения за предоставяне на информация съгласно Немския закон за електронна търговия[E-Commerce-Gesetz ECG]

@2022 LR Health & Beauty Systems