Přihlášení uživatele

Register as guest

Impresum

LR Health & Beauty Systems GmbH.
Jednatel: Dr. Andreas Laabs (CEO), Andreas Grootz, Thomas Heursen, Patrick Sostmann
Kruppstraße 55, 59227 Ahlen
Rejstříkový soud: okresní soud Münster
Registrační číslo: HRB 10011

Telefon: + 49 (0)2382-7813-100 
Telefax: + 49 (0)2382-7060-311 
E-mail: service@lrworld.com 

Veškeré obrázky, texty a jiná znázornění zobrazovaná na webových stránkách jsou v souladu s prodejním programem společnosti Health & Beauty Systems v době vyhotovení. Změny jsou vyhrazeny. 
I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá výhradně jejich provozovatel. 
Programy, údaje a obrázky jsou chráněny autorským právem. Každé kopírování nebo reprodukování, i na datových nosičích nebo do jiných systémů, je povoleno pouze s výslovným souhlasem společnosti LR Health & Beauty Systems. V opačném případě se bude jednat o porušení autorského práva. Obchodní jméno LR a ochranné známky LR jsou navíc chráněny zákonem o ochranných známkách. 

Informační povinnosti podle zákona o elektronickém obchodování (Informationspflichten lt. E-Commerce-Gesetz ECG

@ 2022 LR Health & Beauty Systems