Přihlášení uživatele

Register as guest

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů by Vás ráda naše společnost LR Health & Beauty Systems GmbH informovala o tom, jak zpracováváme a používáme osobní údaje o Vás, jakožto uživateli našich webových stránek (www.lrworld.com). Společnost LR Health & Beauty Systems GmbH se řídí požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) a německého spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG). Vezměte prosím na vědomí, že pro e-shop (shop.lrworld.de) platí tamní prohlášení o ochraně údajů.

1. Které osobní údaje zpracováváme, k čemu a na jakém právním základě?

Osobní údaje jsou veškeré údaje o určité nebo identifikovatelné fyzické osobě, které nám sdělíte, které vznikají u nás nebo jsou námi jinak shromažďovány. V souvislosti s používáním našich webových stránek zpracováváme následující osobní údaje:

1.1 Zadání údajů do kontaktního formuláře

Pokud nás chcete kontaktovat, máte možnost zadávat údaje do námi poskytnutých kontaktních formulářů na těchto webových stránkách nebo nám své údaje poslat e-mailem.

1.1.1 Rozsah a účel zpracování dat

Pokud z Vašich údajů vyplývá, že máte zájem stát se partnerem v distribučním systému LR, zpracujeme údaje za účelem zahájení a provádění partnerského postavení a předáme je příslušným společnostem ve skupině v distribučním systému LR a distribučním partnerům tak, aby bylo možné zpracovat Vaši záležitost co nejlépe. Pokud máte zájem stát se partnerem LR v zahraničí, předáme údaje příslušné jednotce v zahraničí.

Ukládáme a zpracováváme výše uvedené údaje, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy nebo Vám poskytnout požadované informace.

1.1.2 Právní základ zpracování údajů

Právní základ zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR, pokud jako zájemce poskytnete s žádostí (konkludentně) souhlas se zpracováním údajů. Pokud má e-mailový kontakt za cíl uzavření smlouvy, je dodatečný právní základ pro zpracování také čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR. Pro další typy poptávek může tvořit právní základ čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR, protože je v našem zájmu zpracovat údaje za účelem realizace Vaší záležitosti.

1.1.3 Doba ukládání

Údaje jsou vymazány, jakmile už nejsou nezbytné k dosažení účelu shromáždění.

Dále mohou být osobní údaje uloženy, jestliže tuto povinnost předepisují unijní právní a vnitrostátní nařízení, legislativa nebo jiné předpisy, jimž podléháme.

1.1.4 Možnosti stažení souhlasu

Máte kdykoli možnost stáhnout souhlas se zpracováním osobních údajů do budoucna. V tomto případě nelze pokračovat v konverzaci. Všechny osobní údaje, které byly uloženy během kontaktování, budou v tomto případě vymazány, jestliže nejsme z právních důvodů (např. obchodně-právní povinnosti uchovávání dat) povinni je nadále ukládat.

1.2 Údaje o užívání/provozní údaje

Kromě toho shromažďujeme pomocí tzv. souborů cookies také údaje o používání a návštěvnosti našich webových stránek. Podrobnosti jsou uvedeny v bodě 3.

1.3 Serverová protokolová data

Pokud používáte naše webové stránky, budou o tom dočasně ukládána data na našich serverech v protokolovém souboru (například datum a čas návštěvy, prohlížené stránky a požadované soubory, typ a verze používaného webového prohlížeče, typ a operační systém konečného zařízení, které používáte, a Vaše IP adresa).

Zpracování serverových protokolových dat je nezbytné z technických důvodů pro poskytování webových stránek a poskytování služeb a následně k zajištění bezpečnosti systému.

Právní základ pro zpracování je náš oprávněný zájem na poskytování webových stránek s našimi službami (čl. 6 (1) písm. f GDPR). Zpracování je nutné pro použití našich webových stránek, netrvá právo na podání námitky.

Tyto údaje jsou vymazány nejpozději po 30 dnech.

2. Odkazy

Odkazy na jiné webové stránky používáme za účelem odkazů na jiné internetové prezentace a služby námi využívaných třetích stran, např. na sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter nebo Youtube. Za zpracování dat těchto jiných třetích poskytovatelů jsou výhradně zodpovědné tyto třetí strany a platí zde jejich zásady ochrany dat.

3. Cookies

Aby naše webové stránky byly nejvíce uživatelsky přívětivé a aby zvýšily relevanci reklamy pro návštěvníky našich webů, my a naši partneři používáme tzv. "Cookies". Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na pevný disk návštěvníka. Umožňují uchovat po určitou dobu informace a identifikovat počítač návštěvníka. K tomu dochází částečně také pomocí takzvaných sledovacích pixelů, které nejsou ukládány na pevném disku návštěvníka, ale mohou pomoci stejným způsobem jako soubor cookie při identifikaci počítače. V následujícím textu je termín "cookie" chápán jak v technickém slova smyslu, tak i jako sledovací pixel a podobné technické metody.

Pokud poprvé navštívíte naši webovou stránku, upozornění o ochraně osobních údajů s textem o souhlasu s cookies se zobrazí na vstupní stránce. Pokud budete pokračovat v používání webových stránek a nebráníte se používání cookies, tento souhlas bude uložen ve Vašem prohlížeči, takže toto upozornění nemusí být znovu zobrazováno na každé stránce. Pokud toto upozornění chybí ve Vašem prohlížeči (například odstraněním z historie prohlížení), toto upozornění se objeví, když znovu navštívíte naše webové stránky.

3.1 Jaké cookies používáme?

Na našich stránkách používáme dvě kategorie cookies: (1) nezbytně nutné cookies, bez nichž by byla omezena funkčnost našich webových stránek a (2) volitelné analytické, cílené, nebo reklamní soubory cookies:

3.1.1 Nezbytně nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat na našich webových stránkách a používat jejich funkce. Neshromažďují informace o vás, které by mohly být využity pro marketingové účely, ani neukládají, kde jste se pohybovali na internetu. Tyto soubory cookies jsou specifické pro relaci a vyprší po návštěvě webové stránky (relace). Zakázání této kategorie souborů cookies by omezilo funkčnost všech webových stránek nebo jejich částí.

3.1.2 Analytické cookies

Analytické cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky jako celek, například které stránky navštěvují nejčastěji a zda se na stránkách objevují hlášení o chybě. Tyto cookies neshromažďují data, která by mohla sloužit k identifikaci návštěvníků. Veškeré informace získané prostřednictvím těchto souborů cookies jsou určeny výhradně k pochopení a vylepšení funkčnosti a servisu webových stránek.

Zakázání této kategorie cookies nemá vliv na funkčnost našich webových stránek. V současné době používáme cookies nebo technologii sledování této kategorie od společnosti etracker (bod 3.1.2 (i)) a od Google Analytics (bod 3.1.2 (ii)).

3.1.2. (i) Tato webová stránka využívá technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) pro shromažďování a uchovávání dat pro statistické účely. Z těchto dat se tvoří profily užívání pod pseudonymem. K tomu lze použít cookies. Údaje shromážděné pomocí technologií etracker nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníků těchto webových stránek bez samotného souhlasu dotčené osoby a nebudou spojeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Uložené údaje jsou vyhodnocovány výhradně pro statistické účely, nejsou předávána třetím strany ke komerčním ani nekomerčním účelům. Můžete kdykoli podat námitku proti shromažďování a ukládání údajů s účinkem do budoucna nebo změnit přednastavení prohlížeče tak, aby byly odmítnuty soubory cookies. Můžete také zabránit do budoucna ukládání údajů kliknutím na následující odkaz a dodržováním uvedených pokynů.

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

3.1.2. ( ii) K analýze těchto webových stránek dále používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. Informace vygenerované prostřednictvím služby Google Analytics o Vašem používání těchto webových stránek jsou odesílány a ukládány na server v USA patřící společnosti Google. Aktivací anonymizace IP adresy na této webové stránce však Vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Tato webová stránka používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. "Cookies". Informace generované přes soubor cookie o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

Aktivací anonymizace IP adresy na této webové stránce však Vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je IP adresa převedena na Google server v USA v plné verzi a zkrácena až tam. Z příkazu provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace bude využívat k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu, aby tyto informace pak mohla poskytnout provozovateli webových stránek. Adresa IP zprostředkovaná Vaším prohlížečem službě Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google evidovala data vygenerovaná pomocí cookies a data související s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a stejně tak i zpracování těchto údajů společností Google, a to tím, že si stáhnete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu a nainstalujete si ho:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativně můžete použít doplněk prohlížeče nebo v rámci prohlížečů v mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste zabránili v budoucnu evidenci Vašich dat službou Google Analytics v rámci tohoto webu (odhlášení (opt-out) funguje pouze v prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Přitom je na Vašem zařízení uložen soubor cookie pro odhlášení ( opt-out). Pokud vymažete soubory cookies v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Zakázání této kategorie cookies nemá vliv na funkčnost našich webových stránek.

3.2 Právní základ

Zpracováváme data vygenerovaná prostřednictvím cookies na základě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR, jelikož je v našem zájmu zlepšovat kvalitu webových stránek a jejich obsah, a prostřednictvím cookies zjišťujeme, jak se webové stránky používají. Můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování dat shromážděných pomocí cookies, a sice kliknutím na výše uvedené odkazy opt-out.

4. Zpřístupnění třetím stranám

S výjimkou výše uvedených případů (bod 1.1) u poptávek z Vaší strany prostřednictvím kontaktního formuláře nepředáváme osobní údaje třetím stranám. Zejména neprovozujeme obchodování s adresami nebo daty. Vaše údaje zpracováváme sami nebo důvěryhodní poskytovatelé služeb, kteří pro nás v rámci dohody o zpracování poskytují IT služby.

5. Bezpečnost

Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření, zejména abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou chráněny před ztrátou, nesprávnými změnami nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Opatření jsou neustále upravována v souladu se zlepšujícími se technickými možnostmi.

6. Kontaktní informace

Vaše otázky a návrhy týkající se ochrany dat jsou pro nás velmi důležité a vítány. Můžete nás zastihnout na následující adrese:

Odpovědné místo: LR Health & Beauty Systems GmbH, Kruppstraße 55, 59227 Ahlen, [e-mail]

Upozorňujeme, že jsme společně odpovědní za zpracování Vašich osobních údajů s partnery, kteří vás přímo či nepřímo přivedli (čl. 26 GDPR). Pokud chcete uplatnit svá práva na ochranu dat, kontaktujte nás.

7. Vaše práva

Dle GDPR jste oprávněni požadovat od nás informace, opravu, vymazání a omezení zpracování, uplatnit své právo na převoditelnost údajů a výše popsané právo na odvolání a odvolat udělený souhlas. Pokud GDPR tato práva váže na podmínky, platí to pouze tehdy, pokud jsou splněny.

Pokud chcete uplatnit svá práva, použijte prosím výše uvedené kontaktní údaje. Při uplatňování je nutné prokázat Vaši totožnost z důvodu zamezení poskytnutí informacím neoprávněným třetím osobám.

Kromě toho jste oprávněni podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Příslušný dozorčí orgán je Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, P.O. Box 20 04 44, 40102 Düsseldorf. Máte-li pochyby o zákonnosti zpracování Vašich údajů, informujte nás prosím, abychom to mohli vyjasnit.

8. Změny prohlášení o ochraně údajů

Občas může být nutné upravit obsah stávajících zásad ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si tedy právo je kdykoli změnit. Změněnou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejníme rovněž na tomto místě. Pokud nás navštívíte znovu, měli byste si tedy znovu přečíst zásady ochrany údajů.

Stav, květen 2018