Brugerlogin

registrer som gæst

ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

Med denne databeskyttelseserklæring vil vi, LR Health & Beauty Systems GmbH, gerne informere dig om, hvordan vi behandler og bruger personlige oplysninger om dig som besøgende på vores websted (www.lrworld.com). LR Health & Beatty Systems GmbH overholder kravene i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske lov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). Vær opmærksom på, at for vores shop (shop.lrworld.de) gælder den databeskyttelseserklæring, du finder der.

1. Hvilke personoplysninger behandler vi og på hvilket retsgrundlag?

Personoplysninger er alle oplysninger om en bestemt eller identificerbar fysisk person, som du formidler til os, som opstår hos os, eller som på anden måde registreres af os. I forbindelse med brugen af vores websted behandler vi følgende personoplysninger om dig:

1.1 Indtastning af oplysninger i kontaktformularen

Du har mulighed for at indtaste dine data i de kontaktformularer, vi stiller til rådighed på dette websted, eller sende dine data i en e-mail for at komme i kontakt med os.

1.1.1 Databehandlingens omfang og formål

Såfremt det af dine oplysninger fremgår, at du er interesseret i at blive partner i LR’s salgssystem, vil vi behandle dine oplysninger med det formål at forberede og gennemføre din partnerstilling og videresende oplysningerne til de relevante koncernvirksomheder og salgspartnere i LR’s salgssystem, så dit anliggende kan blive behandlet bedst muligt. Såfremt du er interesseret i at blive LR-partner i udlandet, videresender vi dine oplysninger til den ansvarlige enhed i udlandet.

Vi gemmer og behandler ovennævnte oplysninger for at kunne besvare dine henvendelser eller stille de ønskede oplysninger til rådighed for dig.

1.1.2 Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, såfremt du som interessent med henvendelsen (stiltiende) erklærer dit samtykke til databehandlingen. Sigter e-mailkontakten på indgåelse af en aftale, findes yderligere retsgrundlag for behandlingen i GDPR artikel 6, stk. 1, litra b. For andre former for henvendelser kan GDPR artikel 6, stk. 1, litra f tjene som retsgrundlag, da det i så fald er i vores interesse at behandle dataene med henblik på at føre dit anliggende ud i livet.

1.1.3 Lagringens varighed

Dataene slettes, så snart de ikke længere behøves for at opnå det, der var formålet med deres registrering.

En lagring af dine personoplysninger kan derudover finde sted, hvis der er taget højde herfor i unionsretlige og nationale forordninger, love eller andre forskrifter, som vi er underlagt.

1.1.4 Muligheder for tilbagekaldelse

Du har når som helst mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger for fremtiden. I et sådant tilfælde kan udvekslingen ikke fortsættes. Alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med henvendelsen, slettes i så fald, medmindre vi af retlige grunde (f.eks. handelsretlige opbevaringsforpligtelser) er forpligtet til at gemme dem fortløbende.

1.2 Brugsdata/trafikdata

Derudover indsamler vi ved hjælp af såkaldte cookies også brugsdata om besøgene på vores websted. Se mere herom under afsnit 3.

1.3 Server-logdata

Når du bruger vores websted, gemmes oplysninger herom (f.eks. dato og tid for dit besøg, åbnede sider og hentede filer, type og version af den webbrowser, du benytter, type og operativsystem på det terminaludstyr, du bruger, samt din IP-adresse) midlertidigt i en logfil på vores servere.

Behandlingen af server-logdataene er nødvendig for tilvejebringelsen af webstedet og for leveringen af tjenesterne, dels af tekniske grunde og dels for at sikre systemsikkerheden.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at tilvejebringe webstedet med vores tjenester (GDPR artikel 6 (1), litra f). Behandlingen er absolut nødvendig for brugen af vores websted, en indsigelsesret foreligger ikke.

Disse data slettes senest efter 30 dage.

2. Links

På vores websted har vi links til andre websteder og tjenester fra tredjepart, f.eks. sociale medier som Facebook, Twitter eller Youtube. Angående databehandling fra sådanne andre tjenesteudbydere på deres websteder ligger ansvaret alene hos disse tredjeparter, og deres privatlivspolitik er gældende.

3. Cookies

For at gøre vores websider så brugervenlige som muligt og for at øge relevansen af vores annoncering til besøgende på vores websider bruger vi og vores partnere såkaldte "cookies". Cookies er små datafiler, der gemmes på en besøgendes harddisk. De tillader, at oplysninger opbevares i en bestemt periode, og identificerer den besøgendes computer. Dette sker i et vist omfang også ved hjælp af såkaldte sporingspixel, som ikke gemmes på en besøgendes harddisk, men som kan hjælpe til identifikation af computeren på samme måde som en cookie. I det følgende dækker udtrykket "cookie" over både tekniske cookies samt sporingspixel og lignende tekniske metoder.

Når du besøger vores websted for første gang, vises en henvisning til vores databeskyttelse på den side, du lander på, med en tekst til godkendelse af cookies. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet og ikke gør indsigelse mod brugen af cookies, gemmes dette samtykke i din browser, så vi ikke behøver at vise denne meddelelse igen på hver side. Hvis denne meddelelse mangler i din browser (for eksempel, hvis du sletter browserhistorikken), vises denne meddelelse igen, næste gang du besøger vores websted.

3.1 Hvilke cookies bruger vi?

På vores websted bruger vi to kategorier af cookies: (1) Teknisk nødvendige cookies, uden hvilke funktionaliteten af vores websted ville være begrænset, og (2) valgfrie cookies til analyse, målretning eller annoncering:

3.1.1 Teknisk nødvendige cookies

Disse cookies er nødvendige for, at du kan navigere i vores websider og bruge deres funktioner. Disse cookies indsamler ikke oplysninger om dig, som kan bruges til markedsføringsformål, og gemmer ikke oplysninger om, hvor du har været på internettet. Disse cookies er sessionsspecifikke og udløber efter dit besøg på webstedet (session). Deaktivering af denne kategori af cookies vil begrænse funktionaliteten af alle eller nogle af websiderne.

3.1.2 Analyse-cookies

Analyse-cookies indsamler oplysninger om, hvordan besøgende bruger et websted som helhed, for eksempel hvilke sider de oftest besøger, og om de modtager fejlmeddelelser fra websteder. Disse cookies indsamler ikke data, der kan bruges til at identificere besøgende. Alle oplysninger, der er registreret ved hjælp af disse cookies, er udelukkende beregnet til at forstå og forbedre funktionaliteten og servicen på webstedet.

Deaktivering af denne kategori af cookies påvirker ikke vores websteds funktionalitet. I øjeblikket bruger vi cookies eller sporingsteknologi i denne kategori fra etracker (afsnit 3.1.2 (i)) og fra Google Analytics (afsnit 3.1.2 (ii)).

3.1.2. (i) På dette websted anvendes teknologien etracker (www.etracker.com) til indsamling af data til statistiske formål. Ud fra disse data oprettes brugerprofiler under et pseudonym. Her kan der blive brugt cookies. De data, som indsamles med teknologien etracker, benyttes ikke til at identificere en besøgende personligt og sammenlægges ikke med nogen personlige oplysninger om indehaveren af pseudonymet uden udtrykkeligt samtykke fra den pågældende person. De gemte data analyseres udelukkende til statistiske formål. Dataene bliver ikke givet videre til tredjepart til kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Du kan når som helst gøre indsigelse mod indsamling og lagring af data med virkning for fremtiden, eller du kan ændre dine browserindstillinger, så cookies bliver afvist. Derudover kan du ved at klikke på nedenstående link og følge anvisningerne forhindre, at dine data gemmes fremover.

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

3.1.2. ( ii) Vi bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc., til at analysere dette websted. Oplysningerne fra brugen af Google Analytics om din brug af dette websted overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Hvis du aktiverer IP-anonymisering på dette websted vil din IP-adresse blive afkortet i medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics anvender såkaldte "cookies". De oplysninger, som cookien indsamler om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares dér.

I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på dette websted vil din IP-adresse af Google blive afkortet i medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og afkortet dér. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteterne og over for udbyderen af webstedet yde andre tjenesteydelser i forbindelse med brugen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, som i forbindelse med Google Analytics er overført fra din browser, sammenlægges ikke af Google med andre data.

Du kan afvise lagringen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Men vi understreger, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne bruge webstedets funktioner i deres fulde omfang. Du kan også forhindre, at data om din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), der genereres af cookien, sendes til Google, og at disse data behandles af Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt under følgende link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som alternativ til et browsertilføjelsesprogram eller for browsere på mobilenheder skal du klikke på dette link for at forhindre indsamling af data via Google Analytics på dette websted i fremtiden (Opt-out virker kun i browseren og kun for dette domæne). Dermed gemmes der en Opt-out-cookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

Deaktivering af denne kategori af cookies påvirker ikke vores websteds funktionalitet.

3.2 Retsgrundlag

Vi behandler de data, der genereres via cookies, på basis af art. 6 stk. 1 litra f GDPR, da det er i vores interesse at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold, og vi ved hjælp af disse cookies får at vide, hvordan webstedet bruges. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af data, der er indsamlet ved hjælp af cookies, ved at klikke på ovenstående Opt-out-links.

4. Overførsel til tredjepart

Bortset fra ovennævnte undtagelser (afsnit 1.1) ved forespørgsler fra dig vedrørende kontaktformularen videregiver vi ikke dine personlige oplysninger til tredjepart. Navnlig driver vi ikke handel med adresser eller data. Dine data behandles kun af os selv eller pålidelige serviceudbydere, som leverer IT-ydelser til os i forbindelse med databehandlingsaftaler.

5. Sikkerhed

Vi træffer rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, især for at sikre at dine personlige oplysninger er beskyttet mod tab, unøjagtigheder eller uautoriseret adgang fra tredjepart. Disse foranstaltninger tilpasses løbende til de forbedrede tekniske muligheder.

6. Kontaktoplysninger

Dine spørgsmål og forslag vedrørende databeskyttelse er meget velkomne og vigtige for os. Du kan kontakte os på følgende adresse:

Hovedsæde: LR Health & Beauty Systems GmbH, Kruppstraße 55, 59227 Ahlen, [e-mail]

Vi understreger, at vi er fælles ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i sammen med de partnere, som har rekrutteret dig direkte eller indirekte (artikel 26 GDPR). Vedrørende fremsættelse af dine databeskyttelsesrettigheder bedes du kontakte os.

7. Dine rettigheder

Ifølge GDPR har du ret til af os at kræve information om og berigtigelse, sletning og begrænsning af databehandling samt hævde din ret til dataportabilitet og din ret til indsigelse som beskrevet ovenfor og tilbagekalde dit samtykke. Hvis GDPR fastholder disse rettigheder som forudsætninger, gælder dette kun, hvis de er opfyldt.

Brug venligst kontaktoplysningerne ovenfor for at fremsætte dine rettigheder. Når du fremsætter dine rettigheder, skal du bevise din identitet for at undgå oplysninger over for uautoriserede tredjepart.

Du har også ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, er Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, postboks 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tyskland. Hvis du er i tvivl om lovmæssigheden af behandlingen af dine data, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan klarlægge dette.

8. Ændringer i databeskyttelseserklæringen

Fra tid til anden kan det være nødvendigt at justere indholdet af disse databeskyttelsesoplysninger. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet til enhver tid. Vi vil også offentliggøre den ændrede version af databeskyttelseserklæringen her. Hvis du besøger os igen, bør du derfor læse databekyttelseserklæringen igen.

Version fra maj 2018