Σύνδεση χρήστη

Είσοδος ως επισκέπτης

Στοιχεία έκδοσης

LR Health & Beauty Systems GmbH.
Διευθυντής: Dr. Andreas Laabs (CEO), Andreas Grootz, Thomas Heursen, Patrick Sostmann
Διεύθυνση: Krupp Straße 55, 59227 Ahlen, Γερμανία
Δικαστήριο καταχώρισης: Ειρηνοδικείο Μίνστερ
Αριθμός καταχώρισης της εταιρίας στο Εμπορικό Μητρώο: HRB 10011

Τηλέφωνο: (+ 49) 23827813100
Φαξ: (+ 49) 23827060311
Email: service@lrworld.com

Όλες οι εικόνες, τα κείμενα και οι λοιπές απεικονίσεις, που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες, ανήκουν στο πρόγραμμα πωλήσεων της LR Health & Beauty Systems GmbH, κατά τη στιγμή της δημιουργίας των ιστοσελίδων. Διατηρείται το δικαίωμα τροποποιήσεων.
Παρά τον προσεκτικό έλεγχο του περιεχομένου δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο συνδέσμων που ανήκουν σε τρίτους. Για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι εκείνοι στους οποίους ανήκουν.
Όλα τα προγράμματα, τα δεδομένα και οι εικόνες προστατεύονται ως πνευματική ιδιοκτησία. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων σε άλλα συστήματα, επιτρέπεται μόνο με ρητή άδεια της LR Health & Beauty Systems. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Το όνομα και τα εμπορικά σήματα της LR, όπως και τα λογότυπα της LR, προστατεύονται, επίσης, από το νόμο περί εμπορικών σημάτων.

Υποχρεώσεις γνωστοποίησης βάσει γερμανικού νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου.

@ 2022 LR Health & Beauty Systems