Gebruikersnaam

Als gast registreren

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen wij, de LR Health & Beauty Systems GmbH u informeren over hoe wij persoonlijke gegevens over u verwerken en gebruiken als bezoeker van onze website (www.lrworld.com). De LR Health & Beauty Systems GmbH houdt zich aan de vereisten van de EU-Privacy Basisverordening (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG). Gelieve er rekening mee te houden dat de lokale privacyverklaring geldt voor onze winkel (shop.lrworld.de).

1. Welke persoonlijke gegevens verwerken we waarvoor en op welke rechtsgrondslag?

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie over een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon die u aan ons meedeelt, die bij ons ontstaan of anderszins door ons worden verzameld. In verband met het gebruik van onze website verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens over u:

1.1 Ingave van gegevens in het contactformulier

U heeft de mogelijkheid, in de door ons ter beschikking gestelde contactformulieren op deze website om uw gegevens in te geven of om ons per e-mail uw gegevens toe te zenden, om met ons in contact te treden.

1.1.1 Omvang en doel van de gegevensverwerking.

Indien uw bewering aangeeft dat u geïnteresseerd bent om partner in het LR-distributiesysteem te worden, zullen wij uw gegevens met als doel van de totstandkoming en uitvoering van uw partnerstelling verwerken en deze aan de LR-distributiesysteem bevoegde economische entiteit en distributiepartner verstrekken, zodat uw wensen zo goed mogelijk verwerkt kunnen worden. Indien u geïnteresseerd bent om LR-partner in het buitenland te worden, zullen wij uw gegevens aan de bevoegde eenheid in het buitenland verstrekken.

We bewaren en verwerken de bovengenoemde gegevens om uw aanvragen te beantwoorden of om u de gevraagde informatie ter beschikking te kunnen stellen.

1.1.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is art. 6 par. 1 lit. een AVG, indien u als belanghebbende met de aanvraag (impliciet) uw toestemming geeft voor de verwerking van de gegevens. Als de e-mail contact tot doel heeft een contract af te sluiten, dan is een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 par. 1 lit. b AVG. Voor andere soorten van aanvragen kan art 6 par. 1 lit. f AVG-rechtsgrondslag zijn, aangezien het dan in ons belang is om de gegevens te verwerken voor het uitvoeren van uw wensen.

1.1.3 Duur van bewaring

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen.

Een bewaring van uw persoonlijke gegevens kan bovendien toegepast worden, wanneer deze in het Europese recht en nationale verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan wij zijn onderworpen, voorzien is.

1.1.4 Herroepingsmogelijkheden

U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor de toekomst te herroepen. In een dergelijk geval kan het gesprek niet voortgezet worden. Alle persoonlijke gegevens die in de loop van de contactopname bewaard worden zullen in dit geval verwijderd worden, tenzij, dat we om wettelijk redenen (bijv. volgens het handelsrecht) verplicht zijn om deze te bewaren.

1.2 Gebruiksgegevens/Gegevensverkeer

Daarnaast verzamelen we met de hulp van zogenaamde cookies ook gebruiksgegevens over de bezoeken aan onze website. Zie in detail onder overweging 10.

1.3 Serverloggegevens

Wanneer u onze websites gebruikt, worden op onze servers hierover gegeven (zoals datum en tijdstip van uw bezoek, opgeroepen pagina's en aangevraagde bestanden, type en versie van de webbrowser die u gebruikt, type en besturingssysteem van het apparaat dat u gebruikt en uw IP-adres) tijdelijk opgeslagen in een logbestand.

De verwerking van de serverloggegevens is voor het ter beschikking stellen van de websites en voor het aanbieden van de diensten om technische redenen en daarna om de systeembeveiliging te waarborgen, vereist.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gewettigd belang, om de website met onze diensten ter beschikking te stellen (art. 6 (1) lit. f AVG). De verwerking is voor het gebruik van onze website bindend verplicht, een herroepingsrecht bestaat niet.

Deze gegevens worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd.

2. Links

We gebruiken links naar andere websites voor onszelf naar websites en diensten van derden, bijv. op sociale mediakanalen zoals Facebook, Twitter of Youtube. Voor de gegevensverwerking van dergelijke andere dienstenaabieders op hun websites zijn uitsluitend deze derden verantwoordelijk en is hun privacybeleid geldend.

3. Cookies

Om onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken en de relevantie van onze advertenties voor bezoekers van onze websites te vergroten, gebruiken wij en onze partners zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker geplaatst worden. Ze laten toe informatie voor een bepaalde periode te bewaren en de computer van de bezoeker te identificeren. Dit gebeurt deels ook met behulp van zogenaamde tracking-pixels, die niet op de harde schijf van een bezoeker geplaatst worden, maar op dezelfde manier als een cookie kunnen helpen bij de identificatie van de computer.

In het onderstaande worden onder de term 'cookie' zowel technische cookies als tracking-pixels en vergelijkbare technische methoden bedoeld.

Indien u onze website voor de eerste keer bezoekt, wordt de Privacyverklaring op uw invoerpagina met de toestemmingstekst in Cookies weergegeven. Indien u vervolgens de website blijft gebruiken en u niet verzet tegen het gebruik van cookies, wordt deze toestemming opgeslagen in uw browser, zodat we deze melding op elke pagina niet opnieuw hoeven weer te geven. Indien deze melding in uw browser ontbreekt (bijv. door de browsergeschiedenis te verwijderen), wordt deze melding bij een nieuw bezoek aan onze websites weergegeven.

3.1 Welke Cookies gebruiken wij?

Op onze websites gebruiken we twee categorieën van Cookies: (1) Technisch noodzakelijke cookies zonder welke de functionaliteit van onze websites zou worden beperkt en (2) optionele analyse-, targeting- of reclamecookies:

3.1.1 Technisch noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn essentieel om het voor u mogelijk te maken om door onze websites te navigeren en hun functies te gebruiken. Ze verzamelen geen informatie over u die voor marketingdoeleinden gebruikt zullen worden of die opslaan waar u op internet geweest bent. Deze cookies zijn sessiespecifiek en vervallen na uw bezoek aan de website (sessie). Het deactiveren van deze categorie van cookies zou de functionaliteit van alle of een deel van de websites beperken.

3.1.2 Analyse-Cookies

Analytics-cookies bevatten informatie over hoe bezoekers een website als geheel gebruiken, bijvoorbeeld, welke pagina's ze het vaakst oproepen en of ze foutmeldingen van websites ontvangen. Deze cookies verzamelen geen gegevens waardoor de bezoeker te geïdentificeerd kunnen worden. Alle met behulp van deze cookies verzamelde informatie dient uitsluitend om de functionaliteit en dienst van de website te begrijpen en te verbeteren.

Het deactiveren van deze categorie van cookies beïnvloeden de functionaliteit van onze websites niet. Momenteel gebruiken we cookies of trackingtechnologie in deze categorie van etracker (paragraaf 3.1.2 (i)) en van Google Analtics (paragraaf 3.1.2 (ii)).

3.1.2. (i) Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor statistische doeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens worden gebruikersprofielen gemaakt onder een pseudoniem. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, niet gebruikt om bezoekers te identificeren op deze website en zullen niet worden samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd, een overdracht aan derden vindt zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden niet plaats. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment worden gestopt met toekomstig effect, of de standaardinstellingen van uw browser wijzigen zodat cookies geweigerd worden. Bovendien kunt u door te klikken op de volgende link en het volgen van de instructies een gegevensopslag voor de toekomst verhinderen.

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

3.1 2 (ii) We gebruiken voor de analyse van deze website ook Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. De door het gebruik van Google Analytics verkregen informatie over uw gebruik van deze website, wordt aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Door de activering van de anonimisering van uw IP-adres op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten die bij de Europese Economische Ruimte zijn aangesloten, vooraf ingekort. Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen.

Bij activering van de anonimisering van uw IP-adres op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten die bij de Europese Economische Ruimte zijn aangesloten, vooraf ingekort. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar verkort. Google zal, in opdracht van de exploitant van deze website, deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website samen te stellen en om andere diensten, gerelateerd aan het website- en het internetgebruik, mee te delen aan de website-exploitanten. De in het kader van Google Analytics door uw browser bezorgde IP-adres, kan niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browser; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval niet in staat zult zijn om alle mogelijkheden van deze website volledig te kunnen gebruiken. U kunt ook het bewaren van de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website (inc. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door de respectievelijke browser-plug-in te downloaden en te installeren.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de invoegtoepassing voor browsers of in browsers op mobiele apparaten, gelieve op deze link te klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Het deactiveren van deze categorie van cookies beïnvloeden de functionaliteit van onze websites niet.

3.2 Rechtsgrondslag

Wij verwerken de via Cookies gegenereerde gegevens op grondslag van art. 6 par. 1 lit. f AVG, omdat het in ons belang is om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren en we door de cookies vernemen hoe de website wordt gebruikt. U kunt zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van de gegevens die met behulp van cookies zijn verzameld door op de bovenstaande opt-out links te klikken.

4. Overdracht aan derden

Afgezien van de hierboven genoemde uitzonderingen (paragraaf 2) bij aanvragen van uw zijde via het contactformulier verstrekken wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij drijven met name geen adres- of gegevenshandel. Uw gegevens worden alleen door ons of door vertrouwde dienstverleners die voor ons in het kader van orderverwerking overeenkomstige IT-verleningen aan ons leveren verwerken.

5. Veiligheid

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen verlies, onnauwkeurigheden of ongeoorloofde toegang door derden. De maatregelen worden voortdurend aangepast aan de verbeterde technische mogelijkheden.

6. Contactinformatie

Uw vragen en suggesties over het thema Privacy zijn zeer welkom en belangrijk voor ons. U kunt ons op volgend adres bereiken:

Verantwoordelijke instantie: LR Health & Beauty Systems GmbH, Kruppstraße 55, 59227 Ahlen, [E-mail]

Wij wijzen erop dat wij voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met de partners waarvan u direct of indirect bent aangeworven, samen verantwoordelijk bent (art. 26 AVG). Gelieve u voor het geldend maken van uw rechten op gegevensbescherming tot ons te richten.

7. Uw rechten

Volgens de AVG hebt u het recht om informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking te vragen, om uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens en uw recht om bezwaar aan te tekenen zoals hierboven beschreven, en om uw toestemming te herroepen. Indien AVG deze rechten aan voorwaarden koppelt, geldt dit alleen als aan deze voorwaarden is voldaan.

Gelieve de bovenstaande contactgegevens te gebruiken om uw rechten te doen gelden. Bij het bewijzen van uw identiteit moet worden bewezen dat informatie wordt voorkomen tegen ongeautoriseerde derden.

Bovendien heeft u ook het recht om een bezwaarschrift bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in te dienen. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noord-Rijnland-Westfalen, Postbus 20 04 44, 40102 Düsseldorf. Indien u twijfels mocht hebben over de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens, gelieve ons dan te informeren zodat we dit kunnen verduidelijken.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Van tijd tot tijd kan het noodzakelijk zijn om de inhoud van het huidige privacybeleid aan te passen. We behouden ons het recht voor deze op elk gewenst moment te wijzigen. We zullen de gewijzigde versie van het privacybeleid eveneens hier op deze plaats publiceren. Wanneer u ons opnieuw bezoekt, moet u daarom het privacybeleid steeds opnieuw lezen.

Stand mei 2018