Login

Zarejestruj się jako gość

Nota prawna

LR Health & Beauty Systems GmbH.
Zarząd: Dr. Andreas Laabs (CEO), Andreas Grootz, Thomas Heursen, Patrick Sostmann
Kruppstraße 55, 59227 Ahlen
Sąd rejestrowy: Sąd okręgowy Münster
Numer w rejestrze: HRB 10011

Telefon: + 49 (0)2382-7813-100 
Faks: + 49 (0)2382-7060-311 
E-mail: service@lrworld.com 

Wszystkie zamieszczone na stronach WWW zdjęcia, teksty i pozostałe materiały są zgodne z ofertą produktów firmy LR Health & Beauty Systems ustaloną na dzień prezentacji strony. Wszelkie zmiany zastrzeżone. 
Mimo starannej kontroli zawartości, nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrznych łączy. Za treści prezentowane na stronach, do których odwołują się zewnętrzne łącza odpowiedzialność ponosi ich administrator. 
Programy, ich dane i zdjęcia podlegają ochronie prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bądź powielanie, także na nośnikach danych lub innych systemach, jest dozwolone jedynie za wyraźną zgodą LR Health & Beauty Systems. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie oznaczało naruszenie prawa autorskiego. Firmowanie nazwy LR oraz marki LR podlega ponadto prawu o ochronie marki. 

Obowiązek informowania w myśl ustawy o handlu internetowym (E-Commerce-Gesetz ECG

@ 2022 LR Health & Beauty Systems