Login

Zarejestruj się jako gość

Polityka prywatności

Niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych, my, firma LR Health & Beauty Systems GmbH, chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jak przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika naszej strony internetowej (www.lrworld.com). LR Health & Beauty Systems GmbH stosuje się do wymagań rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Należy pamiętać, że dla naszego sklepu internetowego (shop.lrworld.de) obowiązuje odrębna deklaracja w sprawie ochrony danych.

1. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Dane osobowe to wszelkie informacje o konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą nam przekazujesz, które powstają u nas lub zostają w inny sposób przez nas zgromadzone. W ramach korzystania z naszej strony internetowej przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane osobowe użytkownika:

1.1 Wprowadzanie danych do formularza kontaktowego

Możesz wprowadzić swoje dane w formularzach kontaktowych podanych przez nas na tej stronie internetowej lub przesłać nam swoje dane pocztą elektroniczną, aby się z nami skontaktować.

1.1.1 Zakres i cel przetwarzania danych.

Jeśli Twoje zapytanie wskazuje na zainteresowanie zostania partnerem w sieci sprzedaży LR, przetworzymy Twoje dane w celu zainicjowania i wykonania Twojego wdrożenia oraz przekażemy je podmiotom stowarzyszonym i dystrybutorom w systemie dystrybucji LR, aby możliwie najlepiej zająć się Twoją sprawą. Jeśli chcesz zostać partnerem LR zagranicą, przekażemy Twoje dane do odpowiedniej jednostki zagranicznej.

Zapisujemy i przetwarzamy ww. dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania lub podania żądanych informacji.

1.1.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli swoim wnioskiem , jako zainteresowana strona (na zasadzie domniemania) deklarujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetworzenia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku innych rodzajów zapytań podstawą prawną może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ w naszym interesie leży przetwarzanie danych w celu realizacji Twojego wniosku.

1.1.3 Okres przechowywania

vDane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone.

 

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przechowywane, jeśli zostało to przewidziane w unijnych i krajowych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlegamy.

1.1.4 Możliwość cofnięcia zgody

W każdej chwili masz możliwość zmiany cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku dalsze kontakty nie będą możliwe. Wszelkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z Tobą zostaną usunięte, o ile ich zachowanie nie jest wymagane przez prawo (na przykład zgodnie z prawem handlowym).

1.2 Dane o użytkowaniu/ruchu

Dodatkowo wykorzystujemy tak zwane pliki cookie do gromadzenia danych o użytkowaniu podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje zawiera punkt 3.

1.3 Dane dziennika na serwerze

Podczas korzystania z naszych stron internetowych, w pliku protokołu zostają na naszych serwerach tymczasowo zapisane dane (takie jak: data i godzina wizyty, przeglądane strony i żądane pliki, rodzaj i wersja używanej przeglądarki internetowej, typ i system operacyjny używanego urządzenia końcowego oraz adres IP).

Przetwarzanie danych dziennika serwera jest wymagane w celu udostępniania stron internetowych i świadczenia usług z przyczyn technicznych, a ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w udostępnianiu naszych usług na stronie (art. 6 (1) lit. f RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, prawo do sprzeciwu nie istnieje.

Dane te są usuwane najpóźniej po 30 dniach.

 

2. Linki do innych stron

Wykorzystujemy linki do innych naszych witryn internetowych umieszczonych na stronach internetowych i w usługach osób trzecich, np. w kanałach mediów społecznościowych typu Facebook, Twitter czy Youtube. Za przetwarzanie danych operatorów tych usług na ich stronach internetowych odpowiadają wyłącznie odpowiednie osoby trzecie i obowiązują wyłącznie ustanowione przez nich zasady ochrony danych.

3. Pliki cookie

Aby nasze strony internetowe były możliwie łatwe w obsłudze, a nasze reklamy były maksymalnie dopasowane dla użytkowników naszych stron internetowych, my i nasi partnerzy korzystamy z tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie są małymi plikami zapisywanymi na dysku twardym w komputerze użytkownika. Pozwalają one na zachowanie informacji przez określony czas oraz zidentyfikowanie komputera użytkownika. Odbywa się to po części również przy zastosowaniu tak zwanych pikseli śledzących, które nie są zapisywane na dysku twardym użytkownika, ale mogą być pomocne w identyfikacji komputera tak samo, jak plik cookie. W dalszej części „plikami cookie” będą nazywane zarówno pliki cookie w sensie technicznym, jak i piksele śledzące oraz podobne metody techniczne.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, informacja na temat ochrony prywatności zostanie wyświetlona na stronie początkowej z treścią zgody w zakresie plików cookie. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z witryny i nie wyrażasz sprzeciwu wobec plików cookie, ta zgoda zostanie zapisana w Twojej przeglądarce, dlatego nie musimy ponownie wyświetlać tego powiadomienia na każdej stronie. Jeśli tego powiadomienia nie ma w przeglądarce (np. po usunięciu historię przeglądania), niniejsze powiadomienie pojawi się przy ponownym odwiedzeniu naszych stron internetowych.

3.1 Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy dwie kategorie plików cookie: (1) technicznie niezbędne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszych stron internetowych byłaby ograniczona oraz (2) opcjonalne pliki cookie, służące do analizy, targetowania lub reklam:

3.1.1 Technicznie niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby użytkownik mógł poruszać się po naszych stronach i korzystać z ich funkcji. Nie zbierają one o Tobie informacji, które miałyby zostać wykorzystywane w celach marketingowych ani nie zapisują odwiedzanych przez Ciebie miejsc w Internecie. Te pliki cookie są specyficzne dla danej sesji i wygasają po Twojej wizycie na stronie (sesji). Wyłączenie tej kategorii plików cookie ograniczyłoby funkcjonalność witryn w całości lub w części.

3.1.2 Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie gromadzą informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny jako całości, na przykład, które strony odwiedzają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookie nie gromadzą żadnych danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników. Wszystkie informacje uzyskane za pomocą tych plików cookie mają wyłącznie na celu zrozumienie i ulepszenie funkcjonalności i serwisu strony internetowej.

Wyłączenie tej kategorii plików cookie nie ogranicza funkcjonalności naszych stron internetowych. Obecnie korzystamy z plików cookie lub technologii śledzenia oferowanych przez etracker (punkt 3.1.2 (i)) i Google Analtics (punkt 3.1.2 (ii)).

3.1.2. (i) Na tej stronie internetowej gromadzone są i zapisywane dane w celach statystycznych z wykorzystaniem technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com). Dane te służą do tworzenia profili użytkownika z zastosowaniem pseudonimu. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Dane zgromadzone za pomocą technologii firmy etracker nie są wykorzystywane bez udzielanej oddzielnie zgody osoby zainteresowanej do osobistej identyfikacji użytkownika strony ani nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika danego pseudonimu. Zapisywane dane są analizowane wyłącznie w celach statystycznych, przekazanie danych osobom trzecim nie odbywa się ani w celach komercyjnych, ani niekomercyjnych. Gromadzenie i zapisywanie danych można w dowolnej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, można też zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, by pliki cookie nie były akceptowane. Możesz także uniemożliwić zapisywanie danych w przyszłości, klikając poniższy link i postępując zgodnie z instrukcjami.

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

3.1.2. (ii) Do analizy tej strony internetowej wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy oglądalności stron internetowych udostępnianą przez Google Inc. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania z danej strony internetowej są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Jednakże w wyniku uaktywnienia anonimizacji adresu IP w danej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Na tej stroni internetowej wykorzystywane są funkcje Google Analytics służące do analizy stron internetowych. Ich dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Usługa Google Analytics korzysta z tzw. „plików cookie”. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Jednakże w przypadku uaktywnienia anonimizacji adresu IP w danej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Z upoważnienia operatora tej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania korzystania z witryny internetowej przez danego użytkownika oraz świadczenia na rzecz operatora witryny internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny sieciowej i Internetu. Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto można uniemożliwić pozyskiwanie i przetwarzanie przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny pod następującym adresem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywnie wobec dodatku do przeglądarki lub w przypadku korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych można kliknąć poniższy link, aby uniemożliwić pozyskiwanie danych przez Google Analytics w obrębie tej witryny internetowej (plik cookie opt-out działa tyko w danej przeglądarce i dla danej domeny). Spowoduje to zapisanie pliku cookie typu opt-out w danym urządzeniu. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć ten link.

Wyłączenie tej kategorii plików cookie nie ogranicza funkcjonalności naszych stron internetowych.

3.2 Podstawa prawna

Dane generowane za pomocą plików cookie przetwarzamy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO, ponieważ w naszym interesie leży poprawa jakości naszej strony internetowej i jej zawartości oraz wykorzystywanie plików cookie w celu poznania sposobu korzystania z witryny. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych zebranych za pomocą plików cookie, klikając powyższe łącza w celu rezygnacji.

4. Przekazywanie osobom trzecim

Niezależnie od powyższych wyjątków (punkt 1.1), w przypadku pytań z Twojej strony za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim. W szczególności nie handlujemy adresami ani danymi. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez nas lub przez zaufanych dostawców usług, którzy świadczą nam usługi informatyczne na podstawie umów o przetwarzanie powierzonych danych.

5. Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie środki techniczno-organizacyjne w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe były chronione przed utratą, niepowołanymi modyfikacjami oraz nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Środki są stale dostosowywane do udoskonalonych możliwości technicznych.

6. Dane kontaktowe

Pytania i uwagi dotyczące ochrony danych są dla nas mile widziane i ważne. Jesteśmy dostępni pod następującym adresem:

Organ odpowiedzialny: LR Health & Beauty Systems GmbH, Kruppstraße 55, 59227 Ahlen, [e-mail]

 

Zwracamy uwagę, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych razem z partnerami, którzy zwerbowali Cię bezpośrednio lub pośrednio (artykuł 26 RODO). Aby dochodzić swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z nami.

7. Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo do żądania informacji, poprawienia, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, możesz też dochodzić swojego prawo do możliwości przeniesienia danych i prawa do sprzeciwu zgodnie z powyższym opisem oraz masz prawo do cofnięcia swojej zgody. Jeśli RODO wiąże te prawa z warunkami, będzie to miało zastosowanie tylko wtedy, gdy dane warunki zostaną spełnione.

Do dochodzenia swoich praw należy korzystać z powyższych danych kontaktowych. Dochodząc swoich praw, należy udowodnić swoją tożsamość, aby uniknąć udzielania informacji nieuprawnionym osobom.

Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego. Organem odpowiedzialnym za nadzór jest państwowy komisarz ds. ochrony danych i swobody informacji landu Nadrenia Północna-Westfalia (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen), Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf. Jeśli masz wątpliwości dotyczące legalności przetwarzania Twoich danych, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli to wyjaśnić.

8. Zmiany deklaracji w sprawie ochrony danych

Co pewien czas może zajść potrzeba dostosowania treści niniejszych informacji w sprawie ochrony danych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany w każdej chwili.

Opublikujemy również zmienioną wersję zasad ochrony danych w tym miejscu. Dlatego jeśli odwiedzasz nas ponownie, należy ponownie zapoznać się z zasadami ochrony danych.

Stan na maj 2018 r.